Visita al Centre de Control del Metro

Visita guiada 

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

Conèixer de manera general el funcionament d’aquest Centre i la importància que té en la seguretat i la regulació dels intervals de pas dels trens.

Activitats

Visita guiada al Centre de Control del Metro, per entendre la complexitat de la gestió d’un servei de metro de les dimensions del de Barcelona (en què cada dia, uns 120 trens, compostos per cinc cotxes cadascun, transporten més d’un milió de persones pels més de 86 quilòmetres de la xarxa de vies; i per tant, cada hora hi viatgen, aproximadament, 60.000 persones)

Persones destinatàries

Alumnat d’educació secundària obligatòria (ESO)