Vianants, conductors i ciclistes. Normes i accidentalitat

La prevenció com a eina bàsica per reduir accidents de trànsit. Es tracta de conèixer la norma com a eina de convivència saludable en el trànsit i d’identificar la pressió de grup i la influència negativa que té amb relació a conductes poc segures en la mobilitat.

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Desenvolupar comportaments responsables i actituds de prudència en la joventut.
  • Conscienciar l'alumnat perquè adopti mesures de seguretat en la circulació: com a vianants, com a passatgers i com a conductors (bicicleta).
  • Identificar la influència del grup en la presa de decisions que comporten actituds poc segures en la mobilitat.

Activitats

1a sessió: La normativa del trànsit. Audiovisuals i conversa guiada: Factors i conductes de risc. Control de la pressió de grup i la influència que té en aquests tipus de conductes.
2a sessió: Dilema/debat sobre les infraccions de trànsit: Reflexió sobre la utilitat de la norma per controlar conductes temeràries. Conversa guiada i joc per reflexionar sobre actituds i hàbits de risc i les consequencies de les conductes temeraries. El control de la pressió de grup i la influència que té en aquest tipus de conductes.

Persones destinatàries

2n ESO

Alumnat de 2n d’ESO