Vacunació escolar

Objectius

  • Coordinar i fer el seguiment del procés de vacunació que es fa als centres docents de primària i secundària, i que duu a terme el personal d’infermeria dels centres d’atenció primària.
  • Informar la població sobre el programa de vacunació escolar.

Activitats

  • Lliurament de les cartes informatives  i autoritzacions corresponents
  • Seguiment del procés de vacunació
  • Avaluació del programa

Persones destinatàries

Tots els centres docents de la ciutat