Ús  d'El Modern per a projectes d'Arts en Viu.

Competències

  • Artística i cultural
  • D'autonomia i iniciativa personal

Objectius

Facilitar la realització d’activitats d’arts en viu, així com d’altres activitats artístiques diverses, quan no es puguin fer a l’escola. En la mesura que sigui possible, han de ser activitats que reverteixin en la majoria de l’alumnat del centre.

L'activitat ha d’estar organitzada, gestionada i realitzada pels membres de la comunitat educativa del centre educatiu.

 

Activitats

Ús  d'El Modern per a projectes d'Arts en Viu.

Materials de suport:

El Modern ofereix:

  • 382 localitats (378 localitats fixes + 4 espais cadires de rodes)
  • Equip de llums i so, projector i pantalla, i 50 cadires
  • A més, es posen a disposició de les escoles dos tècnics de suport a l’activitat i un acompanyament previ per definir les necessitats i la viabilitat del projecte a desenvolupar.
  • Qualsevol altra necessitat tècnica és responsabilitat dels organitzadors i caldrà veure si és viable en la reunió tècnica.

 

Persones destinatàries

Mares i Pares, Tot el centre

Centres educatius en general i AMPA del Prat de Llobregat

Observacions

El període d'inscripció s'obre el dia 4 de setembre a les 09:00 hores i finalitza el dia 30 de setembre a les 15:00 hores.

Els centres educatius podran demanar l’equipament  un màxim de dues vegades durant el curs (per a projectes en horari lectiu i fora de l’horari lectiu) amb un assaig previ d’un màxim de 4 hores. Les peticions que superin aquest límit quedaran subjectes a valoració i  dependran de la disponibilitat d’espai i recursos. L'equipament restarà tancat tots els dilluns.