TMB, a prop teu

Activitat pedagògica que utilitza les noves tecnologies per cercar un itinerari amb transport públic

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

Aprendre a cercar un itinerari amb transport públic mitjançant les noves tecnologies.

Activitats

L’alumnat aprendrà a cercar un itinerari amb transport públic mitjançant les noves tecnologies i analitzarà la influència del transport públic en l’evolució de les ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Persones destinatàries

Alumnat d’educació secundària obligatòria (ESO)