Taller sobre contaminació acústica 

Temes: Educació
Nivell educatiu: Educació secundària
Eix temàtic: Educació ambiental

 

Activitat per conèixer diferents aspectes sobre sons i sorolls, la contaminació acústica i els seus efectes

 

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Treballar els conceptes relacionats amb el so i el soroll. 
  • Relacionar accions quotidianes amb el nivell de soroll que generen.
  • Conèixer el concepte de contaminació acústica i, de forma genèrica, el terme de salut ambiental.
  •  acústica
  • Donar a conèixer bones pràctiques per reduir la contaminació acústica.

Activitats

Aquesta proposta consta de dues parts ben diferenciades: una d'introductòria a l'aula, en què es treballen els conceptes teòrics i una de posterior fora de l'aula, a la zona d'esbarjo del centre, en què  mitjançant diferents reptes, l'alumnat resol en grup diverses qüesions relacionades amb el so, el soroll i la contaminació acústica. 

Té una durada de dues hores, tot i que es pot fer en dues sessions d'una hora.

Materials de suport:

Per a la part teòrica: aula amb ordinador, projector i altaveus
Per a la realització dels reptes, pati o espai similar
 

Persones destinatàries

Educació secundària

Alumnat d'educació secundària obligatòria.

Observacions

Aquesta activitat es pot complementar amb un taller sobre l'elaboració de mapes sonors. Podeu demanar-ne informació quan feu la petició d'activitat.