Suport a la gestió dels residus escolars  

Temes: Ciutat i Territori
Categories: Educació ambiental
Nivell educatiu: Tot el centre
Eix temàtic: Serveis

Aquest curs tots els centres que sol·licitin aquest suport i que desenvolupin una iniciativa o un projecte amb els seus alumnes podran rebre un portaentrepans per a l'alumnat del centre, preferentment per als  nivells de I5, 3r de primària i 1r d' ESO. Està previst lliurar els portaentrepans al novembre, durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus (18- 26 de novembre de 2023).

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

- Analitzar la generació de residus al centre escolar.

- Donar a conèixer estratègies i accions per millorar la gestió de residus al centre.

- Prendre consciència de les conseqüències de la generació de residus i de la necessitat de reduir-ne l'impacte.

Activitats

- Valoració amb més o menys magnitud dels residus que es generen al centre o als diferents espais de l'equipament. 

- Dissenyar accions per millorar la gestió que se'n fa. 

- Acordar les accions a desenvolupar, donar-les a conèixer i valorar-ne la realització.

Materials de suport:

Bujols i papereres de cartró per a les diferents fraccions de residus. Bàscules i bosses per valorar els residus produïts. Portaentrepans.

Persones destinatàries

Centres educatius de primària, secundària, cicles formatius, adults i .

Observacions

Aquest suport  es pot complementar amb les activitats "Anem al mercat", "Un món amb menys residus" i "Autòpsies de residus".