Suport al desenvolupament d'auditories energètiques

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Suport a la tasca pedagògica

En aquesta activitat es fa un procés d’avaluació sobre els consums energia al centre escolar, per reflexionar a partir de la pràctica i identificar com es pot millorar en eficiència energética, a nivell de econòmic i d´ús de recursos. 

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Matemàtica

Objectius

  • Analitzar el consum d’energia del centre escolar. 
  • Donar a conèixer mesures i mecanismes d’estalvi. 
  • Prendre consciència de la necessitat d’aquests elements per a la nostra vida. 

Activitats

Portar a terme una auditoria energètica, que implica les accions següents: 

  • diagnosticar el consum d’energia del centre educatiu i el seu àmbit d’influència més directa. 
  • formular propostes de canvis i millores. 
  • ordenar i temporitzar aquestes propostes en un pla d’acció ambiental. 
  • fer un seguiment i avaluar les accions portades a terme. 

El Servei d’Educació Ambiental (SEA) donarà suport al centre per efectuar totes aquestes accions i facilitarà materials i suport presencial a les aules, en cas que sigui necessari. 

Persones destinatàries

Centres educatius de primària i secundària 

Observacions

Cal que el centre es comprometi a fer determinades accions dins de cadascuna de les fases establertes. 

També es poden avaluar altres àmbits com els residus, l’aigua, etc. 

Aquesta activitat es pot complementar amb l’activitat “Visita guiada a la Casa de l’Energia”, i "Funcionem amb renovables"