Servei de Formació i Assessorament a Entitats

Accions i serveis d’assessorament dirigides a la gestió interna de les entitats. Formacions adaptades a les necessitats detectades en diversos àmbits: gestió i finançament, obligacions legals, fiscals i comptables, comunicació, treball en equip i voluntariat. Hi ha la possibilitat d'atendre a través de videoconferència.

Activitats

  • Programa de formació: s’ofereixen accions gratuïtes de formació durant tot l’any, a través de diferents formats, sobre diferents àmbits de gestió, com són l’econòmic, comunicació, organitzatiu, tractament de dades etc.
  • Servei d’assessorament: existeix un servei gratuït d’assessorament específic per a l’àmbit associatiu per donar suport en aquelles consultes que per la seva complexitat no poden resoldre’s des de la mateixa entitat.

Persones destinatàries

Mares i Pares

AMP/AFA i qualsevol altra entitat inscrita al registre d'entitats de la ciutat