Seminari de generació d'idees i creació d'empreses

Actuacions d’informació i sensibilització, que es porten a terme als centres educatius o al Centre de Promoció Econòmica, per fomentar l’esperit emprenedor.

S’incideix en conceptes com les idees empresarials i la creació d’empreses (origen de les idees, perfil emprenedor, avaluació d’una idea, pla d’empresa i formes jurídiques).


 

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

Potenciar entre els i les joves actituds positives envers la cultura emprenedora.

Donar a conèixer els serveis de suport a la creació d'empreses del Centre de Promoció Econòmica.

 

Activitats

Xerrades informatives amb suport gràfic, i dinàmiques de grup sobre la creació d’empreses i els serveis de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic per als nous emprenedors.

Persones destinatàries

Alumnat de batxillerat, 4t d'ESO i cicles formatius

Observacions

Flexibilitat per ajustar el contingut i la durada a les necessitats curriculars.