Scape room dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Un joc d’escapada (escape room) sobre els ODS dirigida a l’alumnat de secundària i també al públic en general. El joc d’escapada consisteix en desxifrar una sèrie d’enigmes amagats en dues maletes que permeten fer un recorregut al llarg de l’agenda 2030.

El joc té una durada aproximada de 45 minuts i permet jugar a 24-30 persones  en 4 equips de manera simultània, per tal de què, de manera col·laborativa i competitiva vagin resolent els diferents enigmes proposats.

Per a poder realitzar el joc d’escapada només és necessari disposar:

- d’una aula gran o dues aules petites amb unes taules per poder deixar les maletes i anar manipulant els diferents materials
-i un telèfon mòbil o tauleta amb lector de codi QR per, poder  resoldre un dels enigmes ( un total de 4, 1 per cada un dels 4 equips en què es divideixen les persones participants)

La dinamització de l’activitat anirà a càrrec de l’equip de la Fundació Pau i Solidaritat i la proposta metodològica es basarà en una breu presentació dels ODS i de l’activitat, desenvolupament de l’activitat i un breu espai de conclusions. En finalitzar el joc d’escapada la Fundació Pau i Solidaritat facilitarà l’accés a una web i a una exposició virtual sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible així com un joc virtual d’escapada per aprofundir amb l’agenda 2030.

Al finalitzar la sessió es facilita un petit qüestionari d’avaluació per a l’alumnat i, posteriorment, se’n fa arribar un altre al professorat per a poder realitzar on-line.

L'activitat no genera cap cost pels centres.

Un cop finalitzada l’activitat es farà arribar als centres:
-Accés al joc d’escapada on-line.
-Accés una página web i una exposició virtual sobre els 17 ODS.

Els i les alumnes es divideixen en 4 grups, preferentment de fins a 6-7 persones. En total 24-28 alumnes per sessió. Si hi ha algun/a alumne més, també es pot integrar en algun dels grups.


 

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

Coneixement dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i com estan relacionats amb els Drets Humans i la Justícia Global

Activitats

Una sessió de 60 minuts

El joc es pot desenvolupar a la mateixa aula o en algun altre espai del centre educatiu, preferentment en un espai gran i diàfan

Materials de suport:

Joc d’escapada (el facilita la Fundació Pau i Solidaritat-CCOO Catalunya).
-Materials de presentació  del joc d’escapada (els facilita la Fundació).
-Es requereix accés a un telèfon mòbil o ordinador o tauleta que disposi de lector de codi QR (1 telèfon o tauleta per cada un dels 4 grups en què es divideixen les persones participants).
-5 taules (facilitat pel centre escolar)
-1 cadira per participant  (facilitat pel centre escolar)

Persones destinatàries

2n ESO