Salvem el fartet

Temes: Educació
Eix temàtic: Educació ambiental

Participació de les escoles en un projecte de recuperació del fartet, amb activitats que permeten treure’n un profit pedagògic.

Competències

  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Participar en un projecte de protecció de la natura.
  • Conèixer les característiques d’alguns dels animals típics del delta del Llobregat.
  • Prendre consciència de les repercussions de les nostres accions sobre el medi, tant en negatiu com en positiu.
  • Afavorir actituds de responsabilitat col·lectiva.
     

Activitats

L’activitat principal consisteix a mantenir un grup de fartets en un aquari, a l’aula, alimentar-los i procurar la qualitat del medi aquàtic per facilitar-ne la reproducció.

A l’inici del projecte, una educadora o educador ambiental farà una xerrada a la classe sobre el fartet i com n’és d’important al delta del Llobregat. L’activitat periòdica que haurà de portar a terme l’alumnat és l’extracció dels ous que hagin post els fartets.

El/la mestre/a tindrà el suport del personal d’Educació Ambiental del Consorci del Delta del Llobregat i disposarà d’un dossier pedagògic.

Finalment, es farà una visita a un dels espais naturals del Delta (no s’hi inclou el cost del desplaçament) i, previ control del personal tècnic del Consorci del Delta del Llobregat, s’alliberaran els exemplars de fartet nascuts en captivitat.

Persones destinatàries

Alumnat del cicle superior d’educació primària

Observacions

La participació en l'activitat requereix d'una forta implicació del tutor o la tutora i/o del professorat de ciències.

El nombre de grups participants és limitat i es decidirà per rigorós ordre d'inscripció.