Què cal saber abans de signar un contracte?

Explicar els contractes de treball més habituals, amb els que es poden trobar, de forma facilitadora i propera per tal de conèixer els documents laborals i integrar la importància del què cal saber i entendre abans de signar un contracte. I conèixer també els convenis col·lectius associats a aquelles ocupacions vinculades amb cada un dels cursos als quals s'adreça la formació. 

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

Familiaritzar als i les joves en la lectura i comprensió dels contractes de treball.

Entendre el llenguatge que s’utilitza en la redacció de documents.

Donar a conèixer els contractes de treball més habituals.

Activitats

  • Xerrada explicativa i participativa

Persones destinatàries

Educació Especial, Programes de formació i inserció

Observacions

  • Els continguts de l'activitat s'adapten al grup que fa la demanda formativa.
  • La durada aproximada de l'activitat és de 2h. 
  • Es necessària la presència del/la tutor/a durant l'activitat