Puja al bus!

Aquesta activitat pretén apropar la utilització del transport públic en autobús als nens i nenes.
 

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

Fomentar l'ús del transport públic, concretament de l'autobús, com a principal mitjà per moure's dins del seu entorn urbà.

Facilitar la informació i els recursos necessaris per a la utilització correcta de l'autobús.

Estimular l'interès per desplaçar-se amb autobús de forma autònoma.

Activitats

Activitat educativa gratuïta, que pretén apropar la utilització del transport públic en autobús. A través de diverses activitats es coneixen tots els passos que s'han de fer per poder agafar l'autobús de manera autònoma, així com el comportament que s'ha de tenir per fer un ús cívic i responsable.

Mitjançant una visita de dos educadors a l'escola els nens i nenes aprenen a viatjar de forma independent en autobús. En una primera part de l'activitat els nens i les nenes analitzen els elements que conformen un viatge en autobús i en una segona part poden posar en pràctica allò que han treballat mitjançant un viatge en autobús dins del seu poble o ciutat.

Materials de suport:

Al web de Puja al Bus hi trobareu material de suport perquè els docents el pugueu utilitzar en altres sessions formatives.

Persones destinatàries

Alumnat de cicle superior d’educació primària