Programa d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

L'AMB, des de diferents àrees, proposa diverses activitats de temàtica ambiental. Els programes "Compartim un futur" i "Aprenem a la Xarxa" ofereixen activitats gratuïtes a tots els grups escolars dels municipis metropolitans amb els objectius següents: 

 

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

Del programa "Compartim un futur" :

 • Conèixer el canvi climàtic i els seus efectes sobre el territori metropolità.
 • Veure la relació entre la gestió dels residus municipals, l'energia i el paper de les energies renovables.
 • Conèixer la gestió metropolitana dels residus municipals i els diferents tipus de tractament de residus municipals que fa l'AMB.
 • Fomentar en la ciutadania capacitats per fer front als canvis que afecten el model de recollida i tractament de residus mitjançant processos d'aprenentatge fonamentats en la reflexió crítica.
 • Conèixer el funcionament de les instal·lacions de tractament d'aigua depurada, regenerada i la xarxa metropolitana de col·lectors.
 • Ajudar a canviar els hàbits pel que fa al consum i ús de l'aigua, i fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania amb l'administració pública en la gestió dels recursos hídrics.

Del programa "Aprenem a la Xarxa" : 

 • Promoure els parcs i les platges metropolitans com a espais d'aprenentatge vivencial i de recerca.
 • Fomentar la participació i la vinculació dels centres educatius, de les entitats i de la població en general en la conservació del seu entorn proper.
 • Difondre els valors socioambientals dels parcs i les platges metropolitans per afavorir-ne l'estima, la  conservació i el respecte.
 • Treballar en xarxa i establir sinergies amb els ajuntaments, centres educatius i entitats del territori.

Activitats

El programa "Compartim un futur"  ofereix activitats presencials i múltiples recursos.Té un cercador molt complet per trobar la proposta que us pugui interessar segons diferents factors: temàtica, públic i tipus de recurs. Ofereix més de 200 propostes diferents: https://www.amb.cat/web/ecologia/sostenibilitat/educacio-ambiental , organitzades en itineraris didàctics segons la temàtica per a cada nivell educatiu.

El programa "Aprenem per afavorir el vincle de la població amb els parcs i les platges del seu entorn, dona a conèixer els valors socioambientals i crea espais de participació i aprenentatge com els Projectes Participatius o  Arrela't, entre d'altres: https://www.amb.cat/web/territori/espai-public/parcs/aprenem-a-la-xarxa

Persones destinatàries

Alumnat d'educació infantil, primària i secundària