Prevenció de les conductes addictives

Trobada amb les professionals del SPAI en la que es reflexiona al voltant de les drogues i el jovent, i s'ofereix un recurs i un circuit de derivació en cas de necessitat.

Objectius

  • Oferir assessorament i suport als i les professionals, amb relació a com tractar la temàtica de les drogues a l’aula.
  • Oferir eines de suport al professorat i als mestres en la detecció de possibles consums abusius  o problematics entre el seu alumnat.
  • Conèixer els mecanismes per a la derivació al Servei Integral per a les Conductes Addictives (SPAI).
  • Donar a conèixer les activitats que desenvolupa l'SPAI.

Activitats

Sessió de trobada

 

Persones destinatàries

Personal docent dels centres educatius de la ciutat, així com formadors/ores i orientadors/ores dels col·lectius de joves i AMPA/AFA.

Observacions

 

Les característiques i objectius de la intervenció s'adaptaràn a les necessitats i la realitat del grup o col·lectiu que la demana.