Prevenciò de la càries

Objectius

  • Fer que la salut dental sigui valorada per la població.
  • Estimular els infants perquè adquireixin hàbits saludables quant a salut dental.
  • Modificar els hàbits negatius per a la salut dental que prevalen a la comunitat.
  • Promoure la modificació de factors ambientals que incideixen negativament en les conductes relacionades amb la salut dental.
  • Promoure que la població accepti les mesures preventives adoptades per la comunitat.

Activitats

  • Lliurament de cartes a les famílies, amb informació sobre el Programa de prevenció de la càries dental
  • Revisió bucodental dels infants de 1r i 6è d’educació primària  i tractament de fluorització als grups de riscs amb la col·laboració del Servei d’Odontologia dels centres d’atenció primària
  • Avaluació de l’activitat

Persones destinatàries

Professorat i alumnat dels centres d’educació primària de la nostra ciutat