Prevenció d'accidents i primeres cures

Competències

  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Orientar, formar i informar la comunitat educativa sobre la prevenció d’accidents i les primeres cures.
  • Unificar criteris en les accions d’atenció i cura dels accidents i les primeres cures en la comunitat educativa del Prat de Llobregat.
  • Establir un sistema d’informació que permeti conèixer els nivells d’accidentalitat als centres docents, per tal d’establir mesures específiques per prevenir els accidents.

Activitats

  • Dotació de material per a les farmacioles de les escoles públiques d’educació primària de la població
  • Inspeccions periòdiques per constatar que se’n fa una bona utilització

Persones destinatàries

Totes les escoles públiques de primària de la nostra població

Observacions

Es pot fer una formació complementària adreçada a les famílies i professorat.

Quan el públic destinatari siguin les famílies, es farà una adaptació dels continguts. Les sessions de les activitats sol.licitades per les famílies, a petició de l'AMPA/AFA es podran fer de manera presencial o impartir de forma LIVE per la xarxa social que s'expliciti (google meet, zoom, instagram.)