Es treballa la primera entrevista de feina com a eina facilitadora de l'autoconeixement i del desenvolupament d'habilitats comunicatives.

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives

Aportar eines de millora de coneixement de les capacitats

Treballar la preparació d'arguments davant d'una entrevista de treball i/o de practiques formatives

Activitats

  • Autoconeixement a través de text d'identificació de competències
  • Dinàmica de grup. Role playing

Persones destinatàries

Cicles formatius, Educació Especial, Programes de formació i inserció

CFGM, Formació de persones adultes

Observacions

  • Els continguts de l'activitat s'adapten al grup que fa la demanda formativa.
  • La durada aproximada de l'activitat és de 2h. 
  • Es necessària la presència del/la tutor/a durant l'activitat.