Mou-te pel carrer amb seguretat

Activitats que pretenen apropar l’infant a la realitat quotidiana, per aconseguir un bon coneixement de l’entorn urbà (carrer, barri, ciutat) i l'assoliment d'hàbits segurs en la seva mobilitat

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Desenvolupar el concepte de risc i detectar aquelles accions que poden provocar-lo.
  • Adquirir hàbits per a la mobilitat segura.

Activitats

  • 1a sessió: Joc per identificar els diferents elements viaris i les parts segures i perilloses de la via pública. Identificació, mitjançant làmines, de diferents emocions i la seva influència en la mobilitat dels infants.
  • 2a sessió: Joc “Mou-te pel carrer” Maqueta amb elements bàsics d’una població i personatges que hi fan accions concretes

Persones destinatàries

1r Primària

Alumnat de 1r d’educació primària