Mou-te pel carrer amb responsabilitat

Activitats que pretenen fomentar entre els infants la responsabilitat i l’autonomia pel que fa al seu comportament com a usuaris i usuàries de la via pública, i la capacitat de valorar el grau de risc amb relació als diferents espais on es mouen

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Identificar els conceptes de seguretat i perill en relació amb els diferents espais de mobilitat.
  • Adquirir hàbits per a la mobilitat segura.

Activitats

  • 1a sessió: Joc amb làmines en què figuren diverses situacions que comporten un risc. Els alumnes, per grups, les hauran d’identificar i justificar, i també hauran de reflexionar sobre la millor solució per  a cada situació. Joc "TRIA UNA CAIXA" Joc amb una pilota i dues caixes per interioritzar el concepte de risc. Identificar al tríptic "Com veus el risc", accions poc segures que poden comportar risc en la nostra mobilitat. Conversa sobre conductes segures o perilloses.
  • 2a sessió: “Caminem segurs”. Sortida pel voltant de l’escola per poder moure’s amb seguretat a la via pública, observar les conductes positives i negatives de vehicles i vianants, comentar la utilitat del mobiliari urbà, compartir espais, etc.

Persones destinatàries

3r Primària

Alumnat de 3r d’educació primària