Mòduls d'adolescència i salut. informació general

Temes: Persones
Categories: Viure en Salut
Nivell educatiu: Educació secundària, Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

Aquesta proposta didàctica està adreçada a tot l'alumnat de secundària. Es considera molt important que puguin treballar de manera integral continguts i aspectes relacionats amb l’àmbit de la salut. Pretenem facilitar-los eines preventives i recursos personals per potenciar i promocionar estils de vida saludables. 

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Donar a l'alumnat de secundària eines adequades i suficients per afavorir actituds positives i responsables pel que fa a l’adquisició d’estils personals de vida saludable.
  • Reflexionar de manera transversal sobre com som i com actuem al món digital
  • Donar-los a conèixer els serveis i els recursos existents al Prat en aquesta matèria i fer-los-els més accessibles. 

Activitats

S’ha dissenyat un mòdul per a cada nivell de l’ESO. Els mòduls estan estructurats de forma que en una primera part es treballen aspectes relacionats amb habilitats personals (autoestima, assertivitat, emocions, autoimatge...) i en una segona part, més específica, s’introdueixen aspectes i temes directament relacionats amb estils de vida saludables (alimentació saludable, exercici físic, ús de les xarxes socials, conductes addictives i conductes sexuals). Aquests mòduls es desenvolupen amb la participació activa de l’alumnat. 

. Total  6 hores 

Mòdul I. 1r d'ESO: Qui Soc i Com em Sento (4h), Ei, tabac (1h), Alimentació (1h). Total 6 hores

Mòdul II. 2n d'ESO: Assertivitat (2h), Oh, alcohol! (2h), Afectivitat i SexualitatS  (2 h). Total 6 hores 

Mòdul III. 3r d’ESO: Autoimatge(1 h), Cànnabis, què? (2 h),   Cos i Emoció  (2 h) i Sempre conectat! (1 h). Total 6 hores 

Mòdul IV. 4t d’ESO: Eines per millorar el Benestar Emocional (2 h), Les drogues i jo (1 h) i Sexualitat i Relacions (3 h). Total 6 hores

El treball a l’aula d’aquests mòduls de salut permet treballar les diferents competències bàsiques del currículum escolar educatiu. 

Persones destinatàries

Alumnat d'ESO i AMPA/AFA

Observacions

 

Es pot fer una formació complementària adreçada a les famílies. Quan el públic destinatari siguin les famílies, es farà una adaptació dels continguts.