Mòdul IV. Eines per millorar el benestar emocional.  Les drogues i jo. Sexualitat i relacions

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

El mòdul "Adolescència i Salut" pretén treballar els diferents àmbits de la salut des d’una perspectiva transversal i integral. les sessions s’han dissenyat tenint present la realitat viscuda pel grup d’alumnat al qual van dirigides.

En un primer moment, es treballen aspectes que reforcen l’adquisició d’habilitats socials, la negociació i el reconeixement, i la gestió de les emocions. En un segon moment, es tracten, de manera preventiva i enriquidora, aspectes específics de la salut: promoció de la utilització del preservatiu, valoració sobre les relacions en la parella , el consentiment i l'inici en les relacions sexuals  i reflexió sobre el consum de drogues i els seus efectes. 

El treball de totes les temàtiques es farà incorporant la mirada al mon digital.

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana

Objectius

 • Desenvolupar habilitats socials per a la millora de les relacions interpersonals.
 • Adquirir un millor coneixement de les emocions pròpies i aprendre a gestionar-les.
 • Identificar les emocions de la resta de persones.
 • Fomentar el benestar digital.
 • Coneixer com afecta el us de les pantalles a les nostres emocions
 • Afavorir un vivència positiva i enriquidora de la sexualitat.
 • Promoure l’ús del preservatiu com la forma més adequada de prevenció.
 • Fer conèixer  les Infeccions de Transmissió Sexual i els seus mecanismes de transmissió.
 • Reconèixer i potenciar les habilitats per negociar unes relacions afectives i sexuals lliures i segures.
 • Entendre les relacions sexuals com a font de comunicació i plaer.
 • Establir l'hàbit de pensar abans de publicar continguts a la xarxa.
 • Reflexionar sobre les consequències  que suposa exposar-se a la xarxa.
 • Reflexionar sobre el paper de les drogues en les relacions de grup.
 • Pensar com les drogues afecten les nostres emocions.
 • Fomentar la responsabilitat i la presa de decisions envers el consum de drogues.

Activitats

 • Treball a l’aula de la proposta didàctica del Mòdul IV, amb els tutors i les tutores
 • Tallers formatius a l’aula, a càrrec de professionals especialitzats:
  • Eines per millorar el benestar emocional  (2 hores)
  • Les drogues i jo (1 hora)
  • Sexualitat i relacions (3 hores)
    

Persones destinatàries

Alumnat de 4t d’ESO i AMPA/AFA

Observacions

 

Quan el públic destinatari siguin les famílies, els continguts s'adaptaran.