Mòdul II. Podem i volem ser persones assertives. Oh, alcohol! Afectivitat i sexualitats

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

El mòdul "Adolescència i Salut" pretén treballar els diferents àmbits de la salut des d’una perspectiva transversal i integral. Les sessions s’han dissenyat tenint present la realitat viscuda pel grup d’alumnat al qual van dirigides.

En un primer moment, es  treballa l’assertivitat i en un segon moment, es tracten, de manera preventiva i enriquidora, aspectes específics de la salut: afectivitat, sexualitats i alcohol.

El treball de totes les temàtiques es farà incorporant la mirada al món digital.

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana

Objectius

 • Donar recursos als joves perquè se sentin segurs en les seves decisions davant l’entorn.
 • Aprendre a donar respostes assertives.
 • Pensar com es la nostre comunicació en el mon virtual.
 • Aprendre a donar respostes adequades en el món virtual.
 • Saber quan dir NO.
 • Fomentar el benestar digital
 • Retardar l’inici del consum d'alcohol i/o reduir-lo.
 • Donar recursos als joves perquè se sentin segurs davant la pressió de grup en relació amb el consum d'alcohol.
 • Adquirir una mirada crítica del consum d'alcohol.
 • Reflexionar sobre com el consum d'alcohol pot afectar la convivència.
 • Promoure l’adquisició d’actituds positives respecte a les sexualitats i el nostre cos, i l’acceptació de les conductes sexuals escollides.
 • Donar eines als joves per prendre decisions saludables pel que fa a les sexualitats.
 • Entendre les sexualitats com a font de plaer. 
 • Reflexionar sobre les conseqüències que suposa exposar-se a la xarxa.
 • Establir l'hàbit de pensar abans de publicar continguts o fotos a la xarxa.

Activitats

 • Treball a l’aula de la proposta didàctica del Mòdul II, amb els tutors i les tutores
 • Tallers formatius a l’aula, a càrrec de professionals especialitzats:
  •   Podem i volem ser persones assertives (2 hores)
  • Oh, alcohol! (2 hores)
  • Afectivitat i sexualitats   (2 hores)
    

Persones destinatàries

Alumnat de 2n d’ESO i AMPA/AFA

Observacions

 

Es pot fer una formació complementària adreçada a les famílies. Quan el públic destinatari suiguin les famílies, els continguts s'adaptaran.