La platja del Prat

Temes: Ciutat i Territori
Categories: Educació ambiental
Nivell educatiu: Educació Especial
Eix temàtic: Educació ambiental

A l'activitat es treballen els diferents elements que conformen el paisatge de la platja del Prat.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Comprendre com viuen els animals i les plantes del litoral
  • Valorar la singularitat de la platja del Prat com a espai natural
  • Entendre la platja del Prat com a espai on han de ser compatibles la conservació i l’ús lúdic
  • Sensibilitzar l’alumnat respecte al valor dels sistemes aquàtics del nostre territori i en especial el marí: riquesa i peculiaritats

Activitats

L’activitat consta d'una sortida a la platja durant la qual es fa una observació general de l’espai, s’identifiquen les plantes característiques d’aquesta zona, s’analitzen els elements que es troben a la sorra i també es fan jocs de moviment en relació amb els continguts treballats. La durada d’aquesta activitat és de tres hores

 

 

Persones destinatàries

Educació Especial, 2n Primària

Alumnat de 2n d’educació primària i alumnat NEE

Observacions

El transport per fer aquesta activitat pot ser subvencionat. Hi ha possibilitat d’accedir-hi amb transport públic.

Per a la sortida, cal que l’alumnat porti aigua, gorra, calçat còmode i esmorzar.