Tallers de sensibilització sobre el model de l'economia social i cooperativa

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

Donar a conèixer els punts clau de l’empresa cooperativa.

Activitats

  • Continguts:

L’empresa cooperativa:

a. Definició

b. Marc ètic: principis i valors

c. Els socis/sòcies: aspecte clau de l’empresa cooperativa

d. La gestió i organització societària: els òrgans socials

 

Metodologia activa, participativa i dinàmica

Flexibilitat per ajustar el contingut segons les necessitats curriculars.

Persones destinatàries

Alumnes de secundària, del Programa Formació i Inserció (PFI), d'Itineraris Formatius Específics (IFE), Cicles formatius: CFGM i CFGS, i Batxillerat.

Observacions

 

Hi ha la possibilitat de visitar cooperatives i de fer tallers de més sessions per aprofundir en el model cooperatiu.