Internet segura. Les xarxes socials

Temes: Educació
Nivell educatiu: Educació Especial, Mares i Pares, Professorat
Eix temàtic: Seguretat

Taller sobre els riscos amb què es poden trobar els i les joves pel fet de fer un mal ús de les xarxes socials

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

  • Identificar situacions de risc derivades del mal ús, propi o aliè, de les xarxes socials (WhatsApp, TikTok, Instagram, etc.)
  • Aprendre a solucionar aquestes situacions. 
  • Conèixer quines són les bones pràctiques per evitar ser víctima o autor d’un mal ús.

Activitats

Taller participatiu en grups amb visualització de situacions relacionades amb el mal ús de les xarxes socials (ciberassetjament, difusió de continguts, configuració de la privacitat, etc.) i debat sobre com abordar aquestes situacions.

Persones destinatàries

Alumnat de sisè d’educació primària, educació especial, professorat i AMPA/AFA. De forma excepcional i per a situacions justificades, la sessió es pot impartir a altres cursos.
El contingut s’adaptarà als usos de les xarxes socials que facin els i les assistents a la sessió i segons la seva edat.