Iniciació als primers auxilis

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Conèixer i entendre el concepte del PAS (Protegir, Avisar i Socórrer)
  • Assolir uns coneixements bàsics de la pràctica dels primers auxilis
  • Saber què és i com es fa el Suport Vital Bàsic
  • Saber què és el DEA i per a què serveix

Activitats

Taller teoricopràctic, distribuit en 3 sessions d'1 hora, a càrrec d'un professional especialitzat.

 

Persones destinatàries

Alumnat de 2n cicle d'ESO i AMPA / AFA

Observacions

Es pot fer una formació complementària adreçada a les famílies i es farà una adaptació dels continguts. Les sessions de les activitats sol·licitades per les famílies, a petició de l'AMPA/AFA, es podran fer de manera presencial o impartir en format LIVE per la xarxa social que s'expliciti (google meet, zoom, instagram).