Infància i Salut a Cicle Mitjà.Emocions II. Univers emocional 

Temes: Educació
Categories: Escola i salut
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut


Aquest taller té l'objectiu de donar eines i estratègies, en l'àmbit pràctic i de les emocions, per tal que puguem gaudir positivament del nostre dia a dia

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

​​​​​​

  •  Aprendre a reconèixer les nostres emocions i saber posar-hi noms.
  • Tenir capacitat per expressar i compartir les emocions de manera adequada.
  • Saber com demanar ajut si sents que alguna cosa no va bé o sents emocions que no saps gestionar.
  • Treballar el llenguatge emocional a través del cos i la paraula.

 

Activitats

Taller d'1 h 30 min

 

 

Les sessions s'adaptaran al nivell educatiu i a les característiques del grup.

Metodologia dinàmica i participativa

 

 

Persones destinatàries

 

Alumnat de 4t de primària i famílies

 

 

Observacions

 

Es pot fer una formació complementària adreçada a les famílies en forma presencial o LIVE, per la xarxa social que es decideixi (Google Meet, Zoom, Instagram).