Infància i Salut a Cicle Mitjà. El joc de la Motxi

Temes: Educació
Eix temàtic: Educació per la salut

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Adquirir hàbits de salut i de cura del nostre cos i valorar-los
  • Conèixer les normes d’higiene postural bàsiques i aprendre a aplicar-les a les activitats de la vida diària
  • Conèixer els factors i les pràctiques socials que afavoreixen o entorpeixen el desenvolupament del cos
  • Comprendre la necessitat de fer controls de salut periòdicament, com a mesura preventiva

Activitats

Treball a l’escola de les activitats proposades al programa, mitjançant fitxes elaborades amb aquest fi, incloses en la proposta didàctica.

Taller:

  • Higiene postural “El joc de la Motxi”. Amb aquest taller es pretén prevenir els mals hàbits posturals i reforçar els hàbits saludables des de la infància. 

Persones destinatàries

3r Primària

Observacions