Funcionem amb renovables

Temes: Ciutat i Territori
Categories: Educació ambiental
Nivell educatiu: Educació secundària
Eix temàtic: Educació ambiental

Taller per conèixer les energies renovables. 

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Conèixer el concepte d'energia, els diferents usos que en fem i les necessitats que hi satisfem.
  • Diferenciar les fonts d'energia renovables i no renovables.
  • Comprendre les afectacions ambientals de l'ús de l'energia.
  • Reflexionar sobre l'ús quotidià de l'energia i les bones pràctiques d'estalvi i eficiència.

Activitats

Activitat en què els participants tindran l'oportunitat d'experimentar mitjançant diferents fonts d'energia renovable: solar tèrmica, solar fotovoltaica, eòlica i minihidràulica. L'activitat s'inicia amb una introducció general als conceptes d'energia, fonts energètiques, emissions de gasos d'efecte hivernacle i canvi climàtic que es fa a l'aula. A continuació, i per grups, els participants experimentaran amb quatre maquetes que simulen les diferents fonts energètiques i aprendran com  funcionen. Aquesta segona part es fa en un espai obert.  Finalment, es farà una posada en comú i una reflexió sobre l'ús de les energies renovables en la vida diària i en l'estalvi d'emissions de CO2. 
Té una durada d'una hora i mitja.

Persones destinatàries

Alumnat de Cicle Superior de Primària, 1r i 2n d'Educació Secundària Obligatòria.

Observacions

Aquesta activitat es pot complementar amb l’activitat “Visita guiada a la Casa de l’Energia”.