Donar a conèixer les competències pròpies de la formació que s’està realitzant i identificar les pròpies, per tal de construir les eines per a la recerca de feina i/o pràctiques formatives.

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

Proporcionar les eines i els coneixements necessaris per a l’elaboració del currículum, i alhora oferir pautes per identificar les competències professionals de la formació a la que s’adreça l’activitat.

Activitats

  • Xerrada dinàmica, explicativa i participativa.
  • Elaboració del CV mitjançant plantilla.

Persones destinatàries

Cicles formatius, Educació Especial, Formació de persones adultes, Programes de formació i inserció

Observacions

  • Durada aproximada de l'activitat 2h.
  • Es necessària la presència del/la tutor/a durant l'activitat.