Fem ciència ciutadana ambiental!

Activitat per donar a conèixer projectes de ciència ciutadana sobre biodiversitat com a eina educativa: per exemple, el projecte  #bioprat, que registra i identifica imatges de fauna i flora del nostre municipi dins el web MINKA; el projecte orenetes.cat, amb el qual es controla la població d'orenetes de cua blanca presents al nucli urbà, i  nius.cat, que registra l'estat de l'ocupació de les caixes niu dels nostres parcs.

Objectius

  •  
  • Fomentar l’observació i el seguiment de la natura en l’àmbit urbà.
  • Promoure la participació de l’alumnat en iniciatives de ciència ciutadana.
  • Generar interès per la recerca científica i el seu valor.

Activitats

L ’activitat consta de dues sessions. La primera és una presentació a l’aula, d’una hora de durada, en la què s’explica la metodologia a seguir durant la segona sessió. La segona consisteix en un itinerari per fer les observacions necessàries i introduir-les a les aplicacions corresponents.

Persones destinatàries

Alumnat de cicle superior d’educació primària i secundària obligatòria. 

Observacions

La sessió de cloenda de l'activitat "Coneguem el Delta" integra aquesta proposta.