Escape room dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Joc d’escapada (escape room) sobre els ODS dirigit a l’alumnat de secundària i també al públic en general. El joc consisteix a desxifrar una sèrie d’enigmes amagats en dues maletes i que permeten fer un recorregut al llarg de l’Agenda 2030.

El joc té una durada aproximada de 45 minuts i  hi poden jugar de manera simultània de 24 a 30 persones, repartides  en 4 equips, per tal que, de manera col·laborativa i competitiva, vagin resolent els diferents enigmes proposats.

Per poder dur a terme el joc d’escapada només és necessari disposar:

- d’una aula gran o de dues aules petites amb taules per poder-hi deixar les maletes i anar manipulant els diferents materials
- d' un telèfon mòbil o d'una tauleta amb lector de codi QR per poder resoldre un dels enigmes (en total n'hi ha 4, un per a cada un dels 4 equips en què es divideixen les persones participants)

La dinamització de l’activitat anirà a càrrec de l’equip de la Fundació Pau i Solidaritat i la proposta metodològica  consistirà en una breu presentació dels ODS i de l’activitat, el desenvolupament de l’activitat i un breu espai de conclusions. En finalitzar el joc d’escapada, la Fundació Pau i Solidaritat facilitarà l’accés a un web i a una exposició virtual sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, així com a un joc virtual d’escapada per aprofundir en  l’Agenda 2030. També es facilitarà un petit qüestionari d’avaluació per a l’alumnat i, posteriorment, se’n farà arribar un altre al professorat, que s'haurà de respondre en línia.


Un cop finalitzada l’activitat es farà arribar als centres:
-Accés al joc d’escapada en línia
-Accés una página web i a una exposició virtual sobre els 17 ODS

 

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

Conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible i com estan relacionats amb els Drets Humans i la Justícia Global.

Activitats

Una sessió de 60 minuts

El joc es pot desenvolupar a la mateixa aula o en algun altre espai del centre educatiu, preferentment en un espai gran i diàfan.

Materials de suport:

- Joc d’escapada (el facilita la Fundació Pau i Solidaritat)
- Materials de presentació  del joc d’escapada (els facilita la Fundació)
- Accés a un telèfon mòbil, ordinador o tauleta que disposi de lector de codi QR (1 telèfon o tauleta per cada un dels 4 grups en què es divideixen les persones participants).
-5 taules (les facilita el centre escolar)
-1 cadira per participant  (la facilita pel centre escolar)

Persones destinatàries

2n ESO

Observacions

 

Places limitades