Ens poden ajudar els gossos? Sessió pràctica

Els animals de companyia aporten molts beneficis a les persones i a la societat: proporcionen afecte i acompanyament a tothom amb qui conviuen i, adequadament entrenats, fan multitud de tasques, algunes de gran complexitat i precisió.

En aquesta sessió, es treballaran el respecte i el reconeixement de les emocions i necessitats dels altres (tant persones com animals) a través dels principis bàsics per a l’ensinistrament en positiu dels gossos d’assistència.

El fet que els animals siguin mestissos i/o adoptats permet que l’alumnat reflexioni sobre la tinença responsable i l’adopció dels animals de companyia.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

1. Conèixer els diferents tipus de gossos de treball.

2. Aprofundir en el treball que fa un gos d'intervenció.

3. Conèixer i respectar les necessitats i emocions dels altres.

4. Treballar diferents emocions i habilitats mitjançant el joc amb els gossos.

5. Fomentar l'adopció de gossos i reflexionar sobre l'abandonament.

Activitats

Una tècnica en intervencions assistides amb animals farà una explicació bàsica del projecte de teràpia assistida, els beneficis del contacte amb animals, els tipus de gossos de treball i com aprenen els animals que treballen.

Es faran exercicis pràctics d’ensinistrament amb 1 o 2 gossos.

L’activitat es portarà a terme en un espai tancat. Caldrà que a l'inici de l'activitat els alumnes estiguin asseguts en rotllana i dividits en 4 grups de 4 alumnes i 1 grup de 9 alumnes.

Prèviament a la realització de la sessió, els tutors rebran un correu electrònic amb les indicacions oportunes. 

Persones destinatàries

3r Primària