Els més petits van a l'estació de metro

Visita guiada a una estació de metro propera al centre educatiu

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

Mitjançant una visita guiada a una estació de metro propera al centre educatiu (triada per l’equip docent), els nens i les nenes coneixen el funcionament d’una estació i el seu entorn.

Persones destinatàries

Activitat adreçada a alumnat d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària