El trànsit

Activitat per acostar el rol de la Policia Local als i les alumnes,  per fer-los descobrir  la mobilitat segura a la via pública o com millorar-la, amb l’objectiu d’augmentar la seva autonomia com persones usuàries de la via pública.

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

Identificar els diferents espais i elements del nostre entorn a la via pública, per poder fer-los servir com a espais segurs.

Activitats

  • 1a sessió: Identificació de comportaments segurs i de situacions de risc al carrer. mitjançant fitxes amb dibuixos i la seva representació teatral a l’aula.
  • 2a sessió: Sortida pels voltants de l’escola per poder practicar com travessar el carrer, per millorar les conductes segures a la mobilitat.

Persones destinatàries

Educació Especial

Alumnat d’educació especial