El Pratfamílies

El PRATfamílies és un projecte municipal que té com a objectius principals impulsar i coordinar accions de formació i dinamització per a les famílies amb fills i filles en edat escolar del Prat de Llobregat. 

Les actuacions (emmarcades en el Programa de Foment de la Participació) abasten des de l’organització de sessions de formació a famílies fins a l’assessorament als centres educatius per a la implementació d’accions de formació pròpies. 

Objectius

Enfortir i millorar les habilitats parentals de les famílies amb fills i filles en edat escolar del Prat de Llobregat, a través d’accions formatives que tracten diferents temàtiques a partir de dinàmiques diverses, com poden ser xerrades, conferències, treballs en grup, teatre-fòrum, etc. 

Activitats

Sessions específiques d'acompanyament a les transicions entre etapes educatives

  • De camí a l'escola de grans
  • De camí a l'institut
  • I després de la ESO, que?
  • No sap què fer. Orientació en el tram final de la ESO
  • Altres accions del catàleg  sol.licitades per centres educatius/AFA        
  • Com acompnayar als i les joves. Noves opotunbitats (NOE)

Altres accions del catàleg  sol.licitades per centres educatius/AFA                                                                                                                                

Persones destinatàries

Centres educatius, a través de l’equip directiu o de l’AMPA/AFA, o famílies interessades en activitats formatives