El Mal - Estar emocional en els joves

Temes: Persones
Categories: Viure en Salut
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Suport a la tasca pedagògica

Es tracta d'una formació en què es treballen les emocions: les situacions o estímuls que les activen, quins són els seus antídots i com s'expressen a traves del cos o de les diferents conductes.

Es pensarà com crear un espai psicològic segur i, per acabar, es donarà un espai a la reflexió sobre com afecta a les nostres emocions, l'expressió emocional de l'alumnat.

Objectius

- Conèixer les emocions i les situacions i/o estímuls que poden activar-les (mapa de l'univers emocional).

- Identificar les diferents formes d'expressió del llenguatge emocional.

- Conèixer el context i els mecanismes de la gestió emocional.

-  Com tenir autocura i cura dels altres?

- Què és la seguretat psicològica?

Activitats

La metodologia del taller pretén potenciar la participació de les persones assistents. Els continguts es treballaran mitjançant diferents dinàmiques.

Sessió de 2 hores.

Persones destinatàries

Professorat

Observacions

Si el nombre de persones interessades és suficient per construir un grup, es poden programar sessions en cada centre educatiu.