Els joves coneixen els recursos de la ciutat? Saben quines activitats es fan al Prat o on han d’anar per resoldre dubtes en temes com la sexualitat, la formació o la mobilitat internacional?

El Lloro visita les aules dels  Instituts en horari de tutoria per fer un tastet de forma dinàmica i experiencial, dels recursos i els serveis de l’equipament i el municipi, com per exemple les assessories joves, les sales d’estudi o l’agenda jove. Les visites es portaran a terme en coordinació amb els tutors i tutores.

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

  • Donar a conèixer els recursos juvenils a l’espai de tutoria de l’institut, descentralitzar l’oferta informativa i dinamitzadora d’El Lloro.
  • Aportar recursos informatius, arrelats al territori, que complementin els crèdits de tutoria dels centres d’una manera dinàmica i participativa.
  • Detectar necessitats dels i les joves, donar-los suport i derivar on calgui les iniciatives i demandes juvenils.

Activitats

Dinàmica per donar a conèixer els recursos d’El Lloro i les assessories joves així com diferents recursos de ciutat per a joves

L’alumnat coneixerà els recursos per a joves que hi ha al Prat i on trobar-los.

1r ESO- Recursos per a joves de la ciutat del Prat (El Lloro, Consell d'adolescents, Club esport jove).
3r ESO- Assessories Joves, Zona Jove i Agenda Jove.
 

Depenent dels interessos diagnosticats pel professorat, es poden dissenyar conjuntament els recursos, informació sobre assessories i serveis que s'explicaran durant l'activitat. 

Persones destinatàries

 

Alumnat de 1r i  3r d’ESO. Si algun institut vol plantejar l'activitat per un altre nivell de la secundària, Batxillerat o Cicles Formatius es pot posar en contacte amb els Serveis de Joventut.