El dia que tot va canviar: buscant refugi i pau

El taller consta de dues parts: una en què el grup classe empatitza amb les persones que pateixen una situació d'inseguretat per un conflicte bèl·lic i han de fugir per buscar un lloc segur, i una segona part de reflexió sobre la nova situació.

Dinamització a càrrec d'una persona que aporta el seu propi testimoniatge com a persona refugiada.

Xerrada amb una persona refugiada o sol·licitant d'asil, amb l'objectiu de donar a conèixer la realitat de les persones refugiades que viuen a Catalunya, les circumstàncies que provoquen la fugida  dels seus paisos d'origen, el fenòmen de la immigració forçada i les conseqüències de la vulneració dels drets humans. 
S'ofereix una presentació  teòrica dels conceptes de refugii d'asil i el testimoni d'una persona refugiada que relata la seva història de vida en primera persona i aborda aspectes del seu acolliment  a Catalunya.
 

 

 

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • Social i ciutadana

Objectius

Generar empatia amb la realitat de les persones que han de buscar refugi.

Prendre consciència dels drets vulnerats.

Comprendre com la supervivència transforma l'actitud de les persones i els seus efectes al llarg de la vida.

 

 

 

 

Activitats

Dinàmica de simulació: es crea la situació per empatitzar sobre la necessitat de fugir de manera precipitada del lloc on viuen i es demana que expressin les seves emocions i necessitats. Es formen equips i cada equip expressa qui son, a què es dediquen, quines activitats tenen planificades per a demà.

Ja com a grup: tanquen els ulls i se'l demana què estan fent.  Sonen les alarmens d'un bombardeig: què està passant? Necessiten fugir: què s'emporten, què és imprescindible? Ho deixen tot? Arriben a un desert: què faran ara? S'observen les diferents emocions que manifesten. Se'ls demana que imaginin que arriben al lloc on havien pensat anar i cada persona argumenta els nous murs que hi trobarà: recels, invisibilitat, desconfiança...

Dinàmica de reflexió i conversa 

Xerrada amb una persona refugiada o sol·licitant d'asil, amb l'objectiu de donar a conèixer la realitat de les persones refugiades que viuen a Catalunya, les circumstàncies que provoquen la fugida  dels seus paisos d'origen, el fenòmen de la immigració forçada i les conseqüències de la vulneració dels drets humans. 
S'ofereix una presentació  teòrica dels conceptes de refugii d'asil i el testimoni d'una persona refugiada que relata la seva història de vida en primera persona i aborda aspectes del seu acolliment  a Catalunya.
 

 

Materials de suport:

Material audiovisual i altres

Persones destinatàries

1r Batxillerat, 2n Batxillerat, 4t ESO

Observacions

 

Aquesta activitat es porta a terme amb el suport de la  Diputació de Barcelona