Diversitat, de tu a tu

Temes: Educació
Eix temàtic: Diversitat

En els darrers anys s’ha produït un augment dels incidents relacionats amb comportaments d’odi i discriminació, fenomen agreujat encara més amb la utilització de les noves tecnologies i, més concretament, amb les xarxes socials.

Seguint les últimes tendències europees, el cos de Mossos d'Esquadra ha posat en marxa un projecte en què els alumnes adquireixen un major protagonisme en el moment de transmetre el nostre missatge. Sovint, aquest missatge arriba de manera més eficaç i eficient quan l’emissor és un company o companya, i qui el rep se sent més confiat a l’hora d'informar d'algun problema que pugui tenir, relacionat amb conductes d’odi i discriminació. És el que es coneix com a "formació entre iguals" o, en anglès, peer mentoring.

El taller implica que alumnes de 3r d'ESO, elegits pel centre, rebran una formació impartida pels Mossos d'Esquadra sobre la diversitat a la nostra societat i sobre les conductes d’odi i discriminació que se’n deriven. Després hauran de transmetre aquests coneixements als seus companys de 1r d’ESO. A més, aquests joves formadors esdevenen referents i assessors per a tots els alumnes del centre durant el curs escolar. Per tal de donar suport a aquest projecte, també es fa  una sessió informativa per a mares, pares i docents. Si el centre educatiu imparteix educació primària, també és possible que els joves formadors facin sessions a alumnes de 6è curs.

 

Competències

  • Social i ciutadana

Objectius

  • Conscienciar i sensibilitzar l'alumnat sobre la diversitat existent a la societat actual.
  • Conèixer les conductes d’odi i discriminació que se’n deriven.
  • Donar les eines necessàries perquè els joves sàpiguen fer front a les possibles problemàtiques amb què es puguin trobar.

 

Activitats

Presentació del projecte a l’equip docent i a les famílies, i sessions posteriors amb el grup d’alumnes seleccionat, en què es tracten diverses situacions de discriminació mitjançant un audiovisual i un debat. Posteriorment, els alumnes formats imparteixen la formació a alumnes de 1r d'ESO. (També a 6è de primària si el centre en disposa.)

Persones destinatàries

3r ESO

Alumnat de 3r d’ESO (preferiblement si han participat en activitats curriculars o extraescolars relacionades amb la mediació i la resolució de conflictes)