Dinamització d'estudiants

Temes: Persones
Categories: Joves.Prat
Nivell educatiu: Batxillerat, Educació secundària
Eix temàtic: Serveis

El projecte de dinamització d'estudiants és una iniciativa que coordina diferents espais de participació que faciliten recursos que es  posen a disposició de l'alumnat.
 

Objectius

 -Donar suport i infraestructura a les iniciatives de l'alumnat de secundària del Prat de Llobregat.
- Potenciar la participació activa dels joves en la gestió i en la vida dels centres docents i del municipi.
- Apropar a l'alumnat la informació i els recursos que els puguin ser d'utilitat.
- Afavorir el treball en xarxa entre l'alumnat de diferents centres de la ciutat.
- Donar eines al jovent perquè pugui fer ús dels seus drets i deures.
- Acompanyar l'alumnat representant dels centres dins els òrgans de participació educativa.

Activitats

Dinamització i Punts d'informació per a joves als instituts.
És l’espai d'atenció presencial estable als patis dels instituts que posa a l'abast del jovent recursos informatius d'interès, accions, i estratègies que promouen experiències de participació.

Les dinamitzadores apropen material informatiu durant les hores de pati. L'objectiu és que els i les joves tinguin un espai físic al seu entorn educatiu on el dinamitzador d'estudiants pugui facilitar-los la informació i l’assessorament adequat a les seves necessitats, d’una forma propera i senzilla. Així es genera un intercanvi fluid en ambdues direccions.


Corresposnals Joves
Grup d'estudiants de tots els centres del Prat que promouen la participació i la informació a la resta del jovent. S'impliquen en actes de ciutat, organitzen activitats pròpies per a aquest col·lectiu i vehiculen la informació entre l'alumnat dels centres educatius i El Lloro.

La tasca principal dels corresponsales joves és establir una relació bidireccional amb l'alumnat de la ciutat d'entre 12 i 18 anys per mantenir-lo informat.

És un projecte de difusió de la informació i dels recursos que existeixen per a joves, posant l'accent en l'àmbit local, però sense descuidar els serveis que poden respondre a les seves necessitats en l'àmbit autonòmic, estatal o d’arreu del món.

Representant d'estudiants a l'aula o que és membre del Consell Escolar. 
Als instituts, també es treballa amb un altre tipus de joves participatius, persones delegades, delegades verdes, i membres del Consell Escolar. Aquests són els representants de la resta d'estudiants dins de l’ institut. Reben i traspassen informació des de l'equip docent a l'alumnat i a l'inrevés. 

Suport al professorat

El projecte ofereix suport a l’equip docent, resolent dubtes, apropant els recursos dels quals disposen els estudiants, i fent d’enllaç entre aquests recursos i el professorat.

Persones destinatàries

Alumnat d'ESO,  Cicles Formatius i batxillerat