Descobreix el tennis platja

Temes: Esports
Nivell educatiu: Educació secundària
Eix temàtic: Educació física i esportiva

Mitjançant la gestió i organització d’activitats relacionades amb la pràctica d’aquesta nova modalitat esportiva, es pretén fomentar i promocionar aquest esport.

Activitat dinamitzada que permet el desenvolupament psicomotriu: equilibri (dinàmic i estàtic), percepció espaciotemporal, coordinació ulls mà, esquema corporal i habilitats mentals (concentració, control emocional i activació)

Activitat que permet el desenvolupament d’habilitats físiques bàsiques: força (potència), resistència (aeròbica i anaeròbica), velocitat (reacció, desplaçament, rapidesa gestual) i flexibilitat

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Descobrir el tennis platja.
  • Treballar el desenvolupament psicomotriu.
  • Treballar el desenvolupament de les habilitats físiques bàsiques.
  • Desenvolupar habilitats socials com: respecte,cooperació, superació dentre d'altres.

Activitats

L’activitat es desenvolupa en dues parts:

Una primera part d’exercicis guiats i jocs dinamitzats

Una segona part de participació en partits en format de torneig.

Els partits es juguen entre equips formats per parelles, amb puntuació igual que en el tennis o el pàdel, però amb la diferència del servei d’inici i sense avantatge en els 40 iguals.

Persones destinatàries

4t Primària, 5è Primària, 6è Primària, 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO

Alumnat de 4t, 5è i 6è de primària, i alumnat d’ educació secundària (1r a 4rt ESO)

Observacions

Preu /alumne: 3,9 €

Nombre mínim de participants: 20 alumnes