Taller on els alumnes poden aprendre com desenvolupar els seus projectes d'empresa.

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal

Objectius

Potenciar entre els i les joves actituts positives envers la cultura emprenedora.

Aprendre a desenvolupar un pla d'empresa.

Donar a conèixer els serveis de suport a la creació d’empreses del Centre de Promoció Econòmica.

Activitats

Exemples pràctics de desenvolupament dels diferents apartats del pla d'empresa.

Persones destinatàries

Batxillerat, Cicles formatius, 4t ESO

Observacions

Durada orientativa: 1 h 30 min