Aules amb bon tracte: "Un dia vaig ser petit, molt petit"

Temes: Educació
Categories: Activitats educatives
Eix temàtic: Intergeneracional

L’activitat “Un dia vaig ser petit, molt petit” consisteix a fer que gent gran del municipi vagi un dia a l’escola o a la classe per explicar la seva trajectòria vital. Parlarà de com va ser la seva infància, l’edat adulta i de com viu la vellesa.
 

Es tracta d’una activitat per propiciar la creació d’espais de relació i comunicació entre infants i gent gran. 

L’activitat es desenvoluparà al llarg de dues hores; la primera hora estarà dedicada a la visita de la persona gran a l’aula i la segona, a omplir una fitxa de valoració i reflexió sobre l’activitat.

 L’activitat es farà amb el suport de fitxes per a l’alumnat i per al professorat. L’equip del “Tracta’m bé”, amb la col·laboració de l’escola, proposarà les persones grans que han d'anar a les aules.

 Les fitxes omplertes s’hauran de retornar a la campanya amb el nom i els dos cognoms de l’alumne, l’edat, el curs i les dades del centre escolar.

Competències

  • Social i ciutadana

Objectius

-          Promoure el bon tracte a la gent gran a partir de la comunicació i interacció entre infants i gent gran.

-          Reconèixer la vellesa com una etapa més del cicle vital.

-          Crear un espai de relació i interacció entre infants i gent gran.

-          Afavorir l’empatia dels infants envers la gent gran.

Activitats

Cada classe rebrà inesperadament un sobre en què es demanarà la seva col·laboració a la campanya “Tracta’m bé”. Al sobre hi haurà una carta amb els detalls d’aquesta col·laboració; en aquest cas rebran visites de gent gran a l’aula i, posteriorment, hauran d'omplir una fitxa de valoració i reflexió de l’activitat, per tal de plasmar el que els infants han sentit.  A més a més, el sobre contindrà l’adhesiu “Aula amb bon tracte”, perquè el pengin a la porta de la classe,  les imatges i la fitxa per al tutor/a per poder treballar la temàtica, i la fitxa per a l’alumnat per poder valorar l’activitat.

Amb les valoracions i imatges de les visites de la gent gran a l’aula que es recopilin, la campanya podrà elaborar material de sensibilització. 

Persones destinatàries

Alumnes de cicle mitjà de primària