Afrontar l'ansietat davant situacions dífícils

Què és l’ansietat? Per què en sentim? Què passa en el nostre cos? És el mateix que l’estrès?  Té alguna relació amb les emocions?
Durant aquest taller, entendrem què és l’ansietat per poder-la gestionar. Aprendrem uns recursos pràctics que ens ajudaran a entomar moments difícils i adversitats. El taller serà molt pràctic!

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal

Objectius

Entrenar les habilitats necessàries per afrontar situacions difícils i canalitzar de forma adequada l'ansietat.

Activitats

al centre educatiu

Persones destinatàries

Batxillerat, Mares i Pares, Professorat

Alumnat de Batxillerat, famílies i professorat. 

Observacions

Activitat per al grup/classe, per a un màxim de 30 alumnes. Cal una sala amb cadires que es puguin moure. Cal projector, ordinador, pantalla i bafles.

 

En les activitats sol.licitades per les famílies, a petició de l'AMPA les sessions es podran fer de manera presencial o impartir de forma virtual per la xarxa social que l'entitat expliciti (Instagram..).