Des dels diferents equipaments culturals de la ciutat es vol donar suport a tots els pratencs i pratenques que es troben finalitzant els seus estudis superiors artístics de les arts en viu en general. Amb aquest programa es pretén identificar aquelles persones que tenen aquest perfil i durant el curs acadèmic que realitzen el seu treball de fi de grau se'ls facilita tot tipus d'assessorament, acompanyament, així com també se'ls facilita la cessió d'espais per a que puguin desenvolupar les seves necessaries pràctiques abans de defensar el treball.