Teatre L'Artesà

Indicacions de seguretat i higiene

 • La mascareta és obligatòria a les entrades i a les sortides.
 • A les classes de Teatre i de Projectes artístics caldrà dur la mascareta tota l’estona (excepte en alguns exercicis puntuals que es faran amb distància ampliada)
 • Les classes de Dansa caldrà dur la mascareta fins que la professora ho indiqui.
 • És obligatòria la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a L’Artesà, per això, es disposarà de gel als accessos i a cada aula.
 • S’ha eliminat la zona d’espera al vestíbul de L’Artesà
 • Els acompanyants de l'alumnat  menor d’edat no pot entrar a l’edifici.
 • L’aforament de cada espai està calculat per garantir la distància de seguretat, i a les aules hi haurà espais delimitats a terra per a les activitats de dansa o teatre.
 • El professorat ventilarà les aules entre cada classe.

Entrades, sortides i circulacions a L’Artesà

 • L'alumnat esperarà la indicació del seu professor/a per accedir a l’edifici. El professor/a, acompanyarà el grup d’alumnes a la sortida un cop finalitzada la classe i indicarà al grup següent quan pot entrar. Es prega puntualitat per agilitzar la gestió dels canvis de classe. 
 • Per a totes les classes que es desenvolupen a L’Artesà, excepte les que es fan el dissabte, l’entrada es farà per la porta principal i la sortida per la porta d’emergència.
 • Per les classes que es desenvolupen el dissabte l’entrada serà per la porta del carrer Isidre Nonell.

Neteja de materials a les aules

 • Disposem de gel hidroalcohòlic i producte desinfectant a totes les aules
 • A cada aula hi trobareu les indicacions que cal seguir respecte el material que s’ha d’utilitzar i la cura del mateix (vegeu les indicacions específiques per a cada tipus d'aula).

Sabates

 • Es demana que cadascú porti una bossa on deixar les sabates durant la classe.

Vestuaris

 • Els vestuaris de L’Artesà no es podran utilitzar i l’alumnat haurà de venir canviat de casa

Grups estables

 • Els grups-classe es mantindran estables al llarg de tot el curs (si és necessari fer algun canvi, es realitzarà aprofitant les vacances de Nadal o Setmana Santa).

Indicacions per tipus d'aula

Aula de dansa

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat

Aula de teatre

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat