L’Escola Sona és una  proposta de programació de concerts de petit format a La Capsa.

Aquesta iniciativa permet gaudir d'un dijous de concert al mes en el qual 2 combos, solistes o altres formacions de música moderna de L'Escola d'Arts en Viu, ofereixen la seva música oberta al públic en general.

Amb aquesta proposta es vol potenciar la transició de l’alumnat de L’Escola a la pràctica de música en viu en un format proper al d’una programació estable de concerts i en un espai de nivell professional.

Els principals protagonistes d’aquests concerts són els Combos de L’Escola, formacions de 5 a 8 músics aproximadament que interpreten repertoris d’estils que poden anar del pop al jazz, passant pel rock o la música llatina. Els concerts de L’Escola Sona també poden ser espais per a alumnes solistes, especialment cantants, o per a altres formacions sempre dins dels paràmetres del que s’entén per música moderna.